Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.

TSKS21 Signaler, information och bilder

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

Denna kurs har 2021 ersatts av TSKS24 Signaler och bilder. Studenter som har påbörat TSKS21 ska fullfölja TSKS21. Kursen kommer antagligen att examineras sista gången i augusti 2022.

TSKS21 Signaler, information och bilder är en kurs vars kärna utgör en introduktion till signalbehandling och signalanalys. Kursinnehållet kan delas in i fyra delar: Elektriska kretsar, signalbehandling och signalanalys, informationsteori samt bildbehandling.

Kursinformation och kursmaterial finns i därför avsett kursrum i Lisam.

Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2021 03 09   11:17