Göm meny
Notera: Viss information på dessa tidigare-tentor-sidor kan vara på engelska. Det gäller framför allt kursspecifik eller tentaspecifik information för kurser som ges på engelska. Vi har inte för avsikt att översätta den informationen till svenska för kurser som ges på engelska.

Tidigare tentor

Välkommen till Kommunikationssystems tentaservice. Här finner du de senaste tentorna i kurser som ges av oss på Kommunikationssystem, samt lösningsförslag till dem. Detta är också den plats där vi publicerar lösningsförslag efter en tenta gått.

Tentor och lösningsförslag finns tillgängliga för följande kurser:

  errortext = Fel i sidans skriptfil
  Traceback (innermost last):
   File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 1300, in runScript
    _execScriptFile(self._pageFiles['py'], self.globals)
   File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 648, in _execScriptFile
    execfile(filePath,globalDir)
   File "/www/commsys/top/student/kurser/tentor/tentor.py", line 1309, in 
    thiscourse = getCourse(coursecode)[0]
   File "/www/commsys/top/student/kurser/tentor/tentor.py", line 693, in getCourse
    returnlist.append(Course(thedirlist,thefilelist))
   File "/www/commsys/top/student/kurser/tentor/tentor.py", line 463, in __init__
    filelisttwo = os.listdir('%s/%s/%s' % (exampath,self.course,date))
  OSError: [Errno 13] Permission denied: '/www/commsys/html/tentor/TSKS14/20180822'
  
  

  Sidansvarig: Mikael Olofsson
  Senast uppdaterad: 2016 02 23   20:57