Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Detta tema har utgått i samband med omstruktureringen av IT-programmet. ("Linjära system"-delen av temat har ersatts av TSKS06 i den nya utformningen. Se den kursens webbsida för aktuellt kursinnehåll och examinationsrutiner!) Temat examineras dock fortfarande, åtminstone fram till Januari 2010.

TTIT01 Programmering och modellering

Kursansvarig: Unknown user, < ---@isy.liu.se>

Målet för temat är att förstå principerna för data- och kontrollabstraktion och kunna tillämpa dessa för att bygga och simulera modeller av verkligheten. Kunskaper om och förståelse för analys av linjära system. Förmåga att tolka allmänna signalers egenskaper. Kunskap om hur ett linjärt systems utsignal beror av insignalen.

Temat består av Linjära system (VT1) och Programmering och modellering (VT2).
Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   20:55