Göm meny

TSRT04 Introduktionskurs i Matlab

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

MATLAB är ett mjukvaruverktyg för tekniska beräkningar som används av mängder av ingenjorer runt om i världen. Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om MATLAB och praktisk färdighet i att arbeta med systemet. Särskilt fokus läggs på att utföra enklare beräkningar och simuleringar, samt visualisering av beräkningsresultat. Kursen kan ses dels som en förberedelse till ett större antal universitetskurser där MATLAB används, dels som ett tillfälle att lära sig behärska ett kraftfullt ingenjörsverktyg. Kunskaper i MATLAB är mycket användbara för de flesta studenter som läser något program på LiTH.

Kursen innehaller bland annat:

  • Introduktion till MATLAB och interaktiva beräkningar.
  • MATLAB-syntax och genomgång av vanliga inbyggda MATLAB-funktioner.
  • Programmering i MATLAB med m-filer; skript och funktioner.
  • Enkel linjär algebra och analys med MATLAB.
  • Visualisering av data och beräkningsresultat.
  • Övning på problemlösning genom att dela upp ett projekt i mindre delar som lätt kan testköras.

Den faktiska kursinformationen och allt kursmaterial finns i kursrummet i Lisam:


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2022 03 31   17:31