Göm meny

TSKS21 Signaler, information och bilder

Kursprogram våren 2017

Föreläsningar

Planeringen nedan bör ses som en indikation på ungefär när olika kursdelar kommer att behandlas.

Föreläsning Behandlar Referens
1 Introduktion: Formalia, översikt.
Elektriska kretsar: likströmsteori, definitioner, Ohms lag.
Olofsson, kapitel 1-2.
2 Elektriska kretsar: Likströmsteori, Kirchhoffs lagar, effektbegreppet. Växelströmsteori, j-omega-metoden. Olofsson, kapitel 2-3.
3 Elektriska kretsar: Växelströmsteori, j-omega-metoden. Olofsson, kapitel 3.
4 Signaler: Grundläggande definitioner, koppling till differentialekvationer och differensekvationer. Signal- och systemegenskaper. Enhetsimpulserna. Impulssvar och stegsvar. Mandal/Asif, kapitel 2-3.
Magnusson, avsnitt 1.1-1.5.
5 Signaler: Analys i tidsdomänen, faltning. Såväl kontinuerlig som diskret tid. Systemegenskaper ur impulssvar. Mandal/Asif, kapitel 3 och 10.
Magnusson, avsnitt 1.5 och 1.12.
6 Signaler: Analys i frekvensdomänen - kontinuerlig och diskret tid. Fourierserier och -transformer. Sinus-in-sinus-ut-principen och dess koppling till j-omega-metoden. Mandal/Asif, kapitel 4-5 och 11.
Magnusson, avsnitt 1.6 och 1.9.
7 Signaler: DFT och fönsterfunktioner Mandal/ASif, kapitel 12 och avsnitt 15.1.2.
Magnusson, avsnitt 1.8 och 1.10-1.11.
8 Sampling och rekonstruktion. Samplingsteoremet. Mandal/Asif, avsnitt 9.1-9.2.
Magnusson, avsnitt 1.7.
9 Signaler: Kvantisering och brus Mandal/Asif, avsnitt 9.3.
10 Information: Begreppet entropi. Datakompression, Huffmankoder. Olofsson, kapitel 4.
11 Information: Felrättning - Fundamentala gränser. Olofsson, kapitel 4.
12 Information: Felrättning - Explicita kodkonstruktioner, speciellt hammingkoder. Olofsson, kapitel 4.
13 Bilder: sampling och kvantisering, färgmodeller, histogramoperationer och tröskelsättning. Magnusson, kapitel 2-3 och 5.
14 Bilder: linjära operationer / faltning på digitala bilder: lågpass, högpass, deriverande. Magnusson, kapitel 3.
15 Bilder: 2D-geometri, translation, skalning, rotation, derivering. Färgtransformationer. Magnusson, kapitel 4.
16 Bilder: Fouriertransform, DFT, DCT, signaler och LSI operatorer i frekvensdomänen. Magnusson, kapitel 3.

Jag rekommenderar att du åtminstone översiktligt läser igenom refererat material innan respektive föreläsning.


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 26   14:07