Göm meny

TSKS21 Signaler, information och bilder

Kursprogram våren 2017

Kurslitteratur

Följande litteratur kommer att användas i denna kurs:

 • Mandal och Asif, Continuous and Discrete Time Signals and Systems, Cambridge University Press, 2007, ISBN 978-0-521-85455-9.
  Kommer att kunna köpas på Bokakademin.
  Täcker framför allt kursavsnittet signalbehandling och signalanalys.
 • Mikael Olofsson, Kompletteringsmaterial till TSKS21 Signaler, information och bilder.
  Distribueras vid första föreläsningen.
  Täcker framför allt kursavsnitten elektriska kretsar och informationsteori.
 • Maria Magnusson, Signal- och Bildbehandling, LiU, 2013.
  Laddas ner här: Kapitel 1-4, 5, 6, 7.
  Täcker framför allt kursavsnittet bildbehandling, men har också viss bäring på kursavsnittet signalbehandling och signalanalys.
 • Lab-PM för de fyra laborationerna kommer att kunna laddas ner här.

Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2017 01 12   16:13