Göm meny

TSKS21 Signaler, information och bilder

Kursprogram våren 2017

Allmänt

TSKS21 Signaler, information och bilder är en kurs vars kärna utgör en introduktion till signalbehandling och signalanalys. Kursen består av fyra delar: Elektriska kretsar, signalbehandling och signalanalys, informationsteori samt bildbehandling.

Om du läser en papperskopia av denna kursinformation:
Det finns mer information på kurswebbsidorna som du når från //www.commsys.isy.liu.se/TSKS21. Bland annat hittar du denna kursinformation där.


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   20:54