Göm meny

TSKS10 Signaler, information & kommunikation

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

TSKS10 Signaler, information och kommunikation ges för Y3, Yi3, D3, I3, Ii3, och Mat3. Kursen ger grundläggande förståelse för nyckelkoncept inom representation, överföring och lagring av signaler och information. Dessa baskunskaper används i många avancerade kurser inom systemteknik, i synnerhet: kommunikationsteknik, signalbehandling, bildbehandling, styr/informationssystem och elektronik. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i sannolikhetslära, samt grundläggande kunskaper om Fouriertransformen och linjära system. Kursen motsvarar 4.0 hp varav 3.0 hp utgörs av en tentamen och 1.0 hp utgörs av en datorlaboration som rapporteras individuellt i skriftlig form.

Christopher Mollén
Christopher Mollén

Lektioner och laborationer

Danyo Danev
Danyo Danev

Lektioner

Uppdateringar

 • 2017-03-22: Föreläsningsplanering och lektionsplanering har lagts upp ovan under Planeringar. Slides från föreläsning 1 har lagts upp ovan under avsedd rubrik. Facit och lösningar till lektionsuppgifter finns nu också ovan.
 • 2017-03-23: Slides från föreläsning 2 har lagts upp ovan under avsedd rubrik.
 • 2017-03-24: "Some Handy Formulas" under Lektioner ovan.
 • 2017-03-27: Korrigerat länk till "Some Handy Formulas" samt lagt upp kompletterande lösningar till vissa uppgifter under Lektioner ovan. Slides från föreläsning 3 har lagts upp ovan under avsedd rubrik.
 • 2017-03-28: Slides från föreläsning 4 har lagts upp ovan under avsedd rubrik.
 • 2017-03-29: Labmaterial och labanmälan finns nu under rubriken Laborationen ovan. Vidare har jag kompletterat med en länk till tidigare tentor under rubriken Kursmaterial ovan.
 • 2017-03-31: Kompletteringsmaterial inför föreläsning 5 finns nu under rubriken Kursmaterial ovan.
 • 2017-04-03: Kompletterande uppgifter till lektion 3 finns nu under rubriken Lektioner ovan.
 • 2017-04-04: Slides från föreläsning 5 har lagts upp ovan under avsedd rubrik. Uppdaterat kompletterande uppgifter till lektion 3, samt lagt ut lösningar till dem.
 • 2017-04-06: Slides från föreläsning 6 har lagts upp ovan under avsedd rubrik. Länk till studentportalens sökning efeter tentatillfällen har lagts till längst ner ovan.
 • 2017-04-10: Släppt ytterligare ett labpass för anmälan (2017-04-12).
 • 2017-05-02: Slides från föreläsningarna 7-8 har lagts upp ovan under avsedd rubrik.
 • 2017-05-03: Ordlista och exempel på teorifrågor finns nu att nå under rubriken Kursmaterial. Vidare har slides från föreläsning 9 lagts upp ovan under avsedd rubrik.
 • 2017-05-12: Lagt till anmälan till återkopplingssessioner under rubriken laborationen, samt lagt upp slides från föreläsning 10.
 • 2017-05-18: Lagt upp slides från föreläsning 11. Därmed är slides från alla föreläsningar tillgängliga här.


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2017 05 18   17:37