Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Denna kurs gavs sista gången 2007. För närvarande ges ingen kurs på avancerad nivå som direkt motsvarar denna kurs. Kursinnehållet förekommer idag spritt över flera kurser, med början i TSKS10 Signaler, information och kommunikation.

TSDT83 Informationsteori

Danyo Danev
Danyo Danev

KursansvarigKommentarer mottages gärna.


Sidansvarig: Danyo Danev
Senast uppdaterad: 2016 02 23   20:13