Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.

Instruktioner för inlämningsuppgifterna

Inlämningsuppgift 1

Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Inlämningsuppgift 1

Fundera över olika sätt att bestämma inre resistans.

Var noga med referensriktningar för tomgångsspänning resp. kortslutningsström.

En spänning resp. ström definieras genom att dels ge den ett namn, dels en referensriktning i figur.

När en spänning/ström beräknats kan den mycket väl bli negativ, vilket innebär att den i själva verket har motsatt riktning mot den antagna referensriktningen. Om man i sitt svar vill ha en positiv storhet får man införa en ny spänning/ström, med en annan beteckning än den ursprungliga, och som utgör en negation av den ursprungligt beräknade storheten.

Var noggrann vid omritning av kretsen så att källor elimineras på rätt sätt, beroende på vilken metod du valt.
Observera att en källa kan vara "ensam i sin gren", trots att den givna kretsen innehåller resistans i denna gren.
Detta kan ha sin betydelse även om källan i fråga inte skall elimineras. Studera sidorna 38 - 41 i läroboken noga.

Kontollera gärna din läsning genom att simulera kretsen i Orcad eller Electronics Workbench, om du har tillgång till något av dessa program.

Det är OK att använda de figurer man kan få ut från t.ex. Electronics Workbench i den inlämnade läsningen. Ni behäver inte använda samma symboler som jag använder fär de olika nätelementen, men en färklaring av symbolernas betydelse bär bifogas läsningen.


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   19:57