Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.

TSDT48 Elektriska kretsar
(I1, Ii1)

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

OBS! Den information som du hittar här gäller TSDT48 Elektriska kretsar för I och Ii, och denna kurs gavs sista gången för I och Ii våren 2003. Vårarna 2004 och 2005 läste I och Ii kursen Sedan våren 2006 läser I och Ii kursen Den kursen ersattes i sin tur 2011 av de två kurserna Går du TB, så ska du istället titta på som senare ersattes av Kursen lägger en grund för vidare studier inom elektroteknik, och då speciellt linjära system. Den behandlar huvudsakligen analys av elektriska kretsar bestående av passiva komponenter, men även kretsar innehållande dioder och operationsförstärkare behandlas. Kursen avser även att ge kunskaper om de ingående komponenternas egenskaper och om enkla modeller för dessa komponenter.Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   19:53