Göm meny

TSDT14 Signalteori

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

TSDT14 Signalteori är en kurs i signalbehandling som behandlar både tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler av såväl deterministisk som stokastisk natur med tonvikten på de stokastiska signalerna. De signalbehandlande systemen är vanligen linjära och tidsinvarianta, men ett avsnitt om momentana olinjära system ingår. Ett avsnitt behandlar flerdimensionella processer, där vi koncentrerar oss på tvådimensionella processer. Vi betraktar också traditionella analoga modulationsformer och brusanalys av dessa. Av särskilt intresse är omvandlingar mellan tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler. Skattning av spektraltätheter med hjälp av fouriermetoder ingår som ett mindre moment i kursen och i detta sammanhang kommer även användingen av DFT in. Signalteori är en bas för vidare studier inom signalbehandling, t.ex. tele(data)kommunikation, bildbehandling, reglerteknik etc.
Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2017 08 22   14:50