Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.

TSDT09 Datatransmission
(Y4, I4, Ii4)

Lektionsplanering

Tips :
 1. Avsnitt inom parentes : översiktliga avsnitt (läs och förstå) .
 2. Övriga avsnitt : mer eller mindre viktiga avsnitt.
 3. Man behöver inte lösa alla lektionsuppgifter. Det viktiga är att man har förstått!
 4. Lämna inte en uppgift när Du har fått rätt svar. Övertyga dig själv att Du förstått! Vilka antaganden och approximationer har Du gjort? Har Du förstått lösningsmetoden? Finns det andra sätt att lösa uppgiften?


 • Lektion 1: Grunderna, Vektormodellen.
  • Avsnitt: (1.1-1.4,2.1-2.10),3.1.
  • Lektionsuppgifter: 18,20.

 • Lektion 2: Vektormodellen.
  • Avsnitt: 3.2-3.5.
  • Lektionsuppgifter: 24,27.
  • Hemuppgifter: 21-23,25,26.

 • Lektion 3: felsannolikhet, mottagare, ögonmönster.
  • Avsnitt: 3.6-3.9.
  • Lektionsuppgifter: 28,30,31,34.
  • Hemuppgifter: 29,32,33,35,36

 • Lektion 4: Spektrum, intersymbolinterferens (ISI), Nykvists kriterium, kontrollerad intersymbolinterferens.
  • Avsnitt: 6.1-6.9.
  • Lektionsuppgifter: 38,41,45,46
  • Hemuppgifter: 37,39,40,42-44.

 • Lektion 5: Modulering (koherent detektering).
  • Avsnitt: 7.1-7.3.
  • Lektionsuppgifter: 48,49,51.
  • Hemuppgifter: 50-53.

 • Lektion 6: , Modulering, MSK.
  • Avsnitt: 7.3.
  • Lektionsuppgifter: 53,56,57.
  • Hemuppgifter: 54,55.

 • Lektion 7: Modulering (icke-koherent detektering).
  • Avsnitt: 7.4-7.6.
  • Lektionsuppgifter: 61,62.
  • Hemuppgifter: 58,59.

 • Lektion 8: Bärfrekventa signaler, effektspektra, bandbredd, bandbreddseffektivitet.
  • Avsnitt: App. C, 7.7-7.10.
  • Lektionsuppgifter: 52,58,60.
  • Hemuppgifter: 57,59,63.

 • Lektion 9: Bandbreddseffektivitet, bit och symbolfelsannolikhet.
  • Avsnitt: 7.11-7.14.
  • Lektionsuppgifter: 64,67.
  • Hemuppgifter: 65,66.

 • Lektion 10: Kodningsteori.
  • Avsnitt: 8.1-8.3.
  • Lektionsuppgifter: 68,69,76.
  • Hemuppgifter: 70,71-75.

 • Lektion 11: Kodningsteori.
  • Avsnitt: 8.4.
  • Lektionsuppgifter: 76,80.
  • Hemuppgifter: 77-79.

 • Lektion 12: Kodningsteori.
  • Avsnitt: 8.5-8.7.
  • Lektionsuppgifter: 81,82.


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   19:20