Göm meny

TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO

Danyo Danev
Danyo Danev

Kursansvarig

Kursen ges av Matematik och tillämpad matematik på MAI.

I denna kurs, som är en del av CDIO-initiativet, utförs projektarbeten enligt LIPS-modellen (Lätt Interaktiv ProjektStyrning). Detta sker i grupper om minst fyra studenter, förutsatt att antalet anmälda studenter tillåter. Parallellt med projektuppgiften (9hp) ges en kurs (3hp) i entreprenörskap.

Tillgängliga projekt

Följande två finansprojekt kommer att erbjudas under HT16.

Föreläsningar

Kursen har några introduktionsföreläsningar (se också kursens schema):


LaTeX

Typsättningsprogrammet TeX är speciellt lämpat för att skriva dokument med många matematiska formler. Många varianter och utökningar finns tillgängliga. Den överlägset mest använda är LaTeX, som ger stöd för automatisk numrering av avsnitt och ekvationer, och massor av andra sådana praktiska saker. Vi rekommenderar att slutrapporten skrivs i LaTeX. (Även de andra dokumenten får skrivas i LaTeX om så önskas.)


LIPS-mallar
Sidansvarig: Danyo Danev
Senast uppdaterad: 2017 09 03   10:00