Göm meny

ETE306 Diskret matematik

Danyo Danev
Danyo Danev

Kursansvarig

Kursen ges av Matematik och tillämpad matematik på MAI.

Befintlig information är preliminär och kommer att uppdateras under kursens gång.

Huvudkurslitteratur för iår är

A.Asratian, B.O.Turesson, A.Björn, Diskret matematik, MAI-kompendium 2015.

Kompendiet finns tillgängligt på Bokakademin i Kårallen på Campus Valla.

Kursen startar med upprop och första föreläsning tisdagen den 20:e mars kl. 13.15 till 17.00 i sal R43, C-huset, campus Valla. Välkomna!Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2018 03 26   15:06