Göm meny

Examensarbete hos Kommunikationssystem

Förslag på examensarbeten

Dessa projekt är kopplade till något av våra pågående forskningsprojekt och du kommer att arbete i nära samarbete med seniora forskare och doktorander. För att ansöka till ett internt projekt, var vänlig skicka ett e-brev till projektets kontaktperson och bifoga en kort beskrivning av dig själv och ett betygsutdrag. Generellt måste studenter som ansöker om ett internt examensarbete ha en stark matematisk bakgrund och goda programmeringskunskaper. Kunskap om hårdvara är önskvärd för vissa av projekten.

Studier av trådlösa system

1. Adversarial Attacks on Deep Learning Based Intelligent Wireless Systems
  Deep learning (DL) is a rising branch of machine learning that has shown significant performance in many disciplines. However, DL suffers from a fundamental security and robustness issue.
2. Evaluating the Energy Efficiency of Wireless Cellular Networks
  In this project, we will study the energy efficiency of future networks using the metric bit/Joule. It is computed as the area data throughput (in bit/s/km^2) divided by the area power consumption (Joule/s/km^2).

Kodningsteori

3. Software for density evolution studies of LDPC codes
  Develop simulation tools in C++ and study the density evolution of LDPC codes.
4. Beräkningar i primtalskroppar baserat på eisensteinska heltal
  Jämföra beräkningar i någon eller några primtalskroppar vid olika representation.

Analoga och Digitala Filter

5. All-Digital Channelizers and Aggregators for Multi-Standard Video Distribution
  Investigating and developing design methods for new all-digital flexible solutions targeting orders-of-magnitude reductions in the computational complexity.

Har du egna idéer om ett eventuellt examenarbete? Kontakta någon av lärarna på ämnesområdet.


Sidansvarig: Danyo Danev
Senast uppdaterad: 2018 10 28   13:58