Hide menu
Note: Some of the information on these previous-exam pages may be in Swedish. That is primarily course specific or exam specific information for courses given in Swedish. We are working on a translation to English for courses given in English. We do not intend to translate these pages to English for courses given in Swedish.

Previous Exams

TSKS21

Here you can find the latest exams in the course TSKS21, with corresponding solutions. This is the place where we publish solutions after an exam has been given.

Till varje tenta i denna kurs under 2017 bifogas följande:

 • Liten formelsamling Denna har blivit kompletterat med bildrelaterade formler, jämfört med versionen från 2016. Senast uppdaterad 2017-03-15
 • Tabellerna 5.2, 5.4, 11.2, 11.5 och 11.6 ur Mandal/Asif.

Ovanstående finns inte med i de PDFer som publiceras nedan.

Tentorna under 2016 hade inga bilduppgifter. Från och med 2017 kommer tentorna att inkludera uppgifter på bilddelen av kursen. Det innebär att andra delar av kursen får stå tillbaka en aning. För exempel på hur sådana uppgifter kan se ut, se lektionsplaneringens två sista lektioner (#10, #11).

 • Exam 2017-06-09:
  2017-08-01: Nytt lösningsförslag med smärre korrigeringar i lösningarna till uppgifterna 1, 6 och 8.
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
 • Exam 2017-03-15:
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
 • Exam 2016-08-24:
  På tentan fanns ett tryckfel i formuleringen av uppgift 4. Det tryckfelet borde vara uppenbart, varför vi här återger tentan där detta tryckfel är korrigerat.
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
 • Exam 2016-06-10:
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
 • Exam 2016-03-22:
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
See also:

Page responsible: Mikael Olofsson
Last updated: 2016 02 23   20:57